• Prosjekter

Enten du har behov for enkel oppussing eller skal bygge nytt er Byggteam staden å starte for å få realisert dine draumar.

forSale
Berrvelltunet - leilegheiter til salgs nær Naustdal sentrum
Berrvelltunet er eit nytt bustadprosjekt i Naustdal sentrum. Ferdig utbygd vil prosjektet bestå av totalt tre tun med samla 34 leilegheiter med felles parkeringskjellar.

2 154 000 — 3 999 138 kr
Berrvellene 38, 6817, Naustdal, Norge
forSale
Sylvdalen - solrike og vestvendte bustadar med gode kvalitetar
Prosjektet er inndelt i fire kjeda rekkjehus og fire korsdelte leilegheiter på fellestomt med carport, sportsboder og utomhusareal og blir starten av forlenginga på byggjefeltet Helgåsvegen.

3 195 000 — 4 590 000 kr
Naustdal, Norge
forSale
Sylvdalen - fire romslege vertikaldelte tomannsbustadar
Fire romslege vertikaldelte tomannsbustadar med bruksareal frå 126,7 til 171,7 m2, samt garasjeparkering og romslege tun. Bustadane går over to plan og har praktiske og flotte uteområder.

4 950 000 — 5 750 000 kr
Naustdal, Norge
forSale
Tomter
Familien din er gullet ditt. Det kjæraste. Heimen kjem på andre plass. Og den ligg i Sylvdalen.

850 000 — 1 300 000 kr
Naustdal, Norge