Grunna auka arbeidsmengd søkjer vi no etter:

              Tømrar

Ønskjelege kvalifikasjonar:

  • Fagbrev
  • Relevant og god kunskap om faget
  • Kunne jobbe sjølvstendig
  • Kreativ, resultatorientert, kunde og serviceinnstilt

               Flisleggar

Ønskjelege kvalifikasjonar:

  • God kunnskap om faget i samsvar med krav om våtrom
  • Kunne jobbe sjølvstendig
  • Kreativ, resultatorientert, kunde og serviceinnstilt
  • Søkar med våtromssertifikat vil bli foretrukket    


Har du nokon av desse kvalifikasjonane vil vi gje deg ei interessant og krevjande stilling med utfordringar i eit miljø der det blir stilt krav til fleksibilitet og beslutningsevne. Gode betingelsar, hyggelege kollegaer og godt sosialt arbeidsmiljø.

For nærare opplysningar eller ein uforpliktande prat om stillingane kontakt Byggteam AS, Fjærevegen 13, 6800 Førde.


Frode Lundekvam tlf: 91661701

e-post: fl@byggteamas.no