Sted
Naustdal, Norge
Innflytting
Januar
2021
Pris fra kr
850000
-
1300000
NOK
Ledige boliger
10
Tomter

I første byggetrinn i Sylvdalen har vi ti tomter for einebustad for sal. Alle tomtene ligg fritt og luftig til, og får flott utsyn over fjorden og/eller Naustdal sentrum.

Praktisk informasjon om kjøp av tomt
Kjøp av tomt er lagt opp slik: Kunde signerer på eit dokument som er bindande ut år 2020. I denne fasa er det ingen innskot av betaling. Er ikkje inngåing av kontrakt, og oppstart av infrastruktur, bestemt innan 2020 kan kjøpar trekke seg frå den bindande avtalen om kjøp av tomt. Det blir ikkje skrive endeleg kontrakt på tomta før det er meldt inn oppstart av infrastruktur. Ved signering av kontrakt blir det betalt inn 30% av avtalt tomtepris. Deretter skjer innbetaling i takt med framdrift av VA-anlegget fram til tomtegrense. Innbetaling skal skje til Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS sin klientkonto.

I Sylvdalen bur du verkeleg i hjartet av Sunnfjord, med kort veg til både Naustdal, Førde og Florø.
Mange av tomtene er over ein dekar og mange har fjordutsikt. Alle tomtene ligg på Naustdal si solside.
Her er ti gode grunner til å sikre deg tomt til din draumebustad – i dag.

 1. Solrike tomter med panoramautsikt ,der fleire av tomtene har særdeles god utsikt mot fjorden
 2. Sentralt plassert i Naustdal. Kort veg til sentrum, 10 minutt med bil til fylkets største jobbmarknad – Førde, og 40 minutt til Florø.
 3. Ligg nært Sanden i Naustdal – ein av dei mest attraktive badeplassane i Naustdal.
 4. Tomten ligg i skråande terreng. Dette gjer til at du får ei open og luftig bu-kjensle, med særs gode utsiktsforhold.
 5. Bustadtomtene blir seld utan byggeklausul. (Grunnarbeid kan bli laga som ein eigen tilleggsavtale). VA- anlegg til tomtegrensa vil bli opparbeidet så snart 7 tomter er seld.
 6. Særdeles barnevennlige omgjevnadar.
 7. Nærleik til både marka og sjøen.
 8. Tomtelfeltet ligg Naustdals beste solside – og har særs gode tilhøve for ettermiddags- og kveldsol.
 9. Kort veg til skule, barnehage, butikkar og fritids- og idrettsanlegg.
 10. Tomtene ligger i tilknytting til eit attraktivt bustadområdet, over eksisterande byggefelt.
Panoramautsikt
Særdeles barnevennleg
Nærleik til mark og sjø
Ettermiddags- og kveldsol
Sentral plassering

Område

Nærmiljøet

Nærleik til både marka og sjøen.

Nærleik til både marka og sjøen.

Ligg nært Sanden i Naustdal

– ei av dei mest attraktive badeplassane i Naustdal.

Sentralt plassert i Naustdal

Kort veg til sentrum, 10 minutt med bil til fylkets største jobbmarknad – Førde, og 40 minutt til Florø.

Bruk bil – eller bussen

Bussavgangar frå 06:00–23:30 kvar dag

  Se andre boliger til salgs

  forSale
  Berrvelltunet - leilegheiter til salgs nær Naustdal sentrum
  Berrvelltunet er eit nytt bustadprosjekt i Naustdal sentrum. Ferdig utbygd vil prosjektet bestå av totalt tre tun med samla 34 leilegheiter med felles parkeringskjellar.

  2 154 — 3 999 138 kr
  Berrvellene 38, 6817, Naustdal, Norge
  forSale
  Sylvdalen - solrike og vestvendte bustadar med gode kvalitetar
  Prosjektet er inndelt i fire kjeda rekkjehus og fire korsdelte leilegheiter på fellestomt med carport, sportsboder og utomhusareal og blir starten av forlenginga på byggjefeltet Helgåsvegen.

  2 595 000 — 3 990 000 kr
  Naustdal, Norge
  forSale
  Sylvdalen - fire romslege vertikaldelte tomannsbustadar
  Fire romslege vertikaldelte tomannsbustadar med bruksareal frå 126,7 til 171,7 m2, samt garasjeparkering og romslege tun. Bustadane går over to plan og har praktiske og flotte uteområder.

  4 750 000 — 5 550 000 kr
  Naustdal, Norge