Totalprosjekt

Gode samarbeidspartnarar innan alle handverksfag gir oss kapasitet til å levere totale løysingar for ulike byggeprosjekt innan nybygg og rehabilitering. Byggteam har lang erfaring som koordinator og prosjektleiar der også våre gode underentreprenørar er involvert.

Våre prosjekt er kjenneteikna av gode rutiner og effektiv kommunikasjon på byggeplassen. Vi gjennomfører jamnleg kvalitetskontrollar- både under bygging og ved ferdigstilling.

Som kunde hos oss er du derfor garantert eit sluttresultat i samsvar med dine forventningar - både når det gjeld kvalitet og pris. Fordi vi bruker godt kvalifiserte fagfolk i alle ledd, slepp du ubehagelege overraskingar undervegs.