Sted
Naustdal, Norge
Innflytting
November
2022
Pris fra kr
4750000
-
5550000
NOK
Ledige boliger
4
Sylvdalen - fire romslege vertikaldelte tomannsbustadar

Område

Se andre boliger til salgs

forSale
Berrvelltunet - leilegheiter til salgs nær Naustdal sentrum
Berrvelltunet er eit nytt bustadprosjekt i Naustdal sentrum. Ferdig utbygd vil prosjektet bestå av totalt tre tun med samla 34 leilegheiter med felles parkeringskjellar.

2 154 — 3 999 138 kr
Berrvellene 38, 6817, Naustdal, Norge
forSale
Sylvdalen - solrike og vestvendte bustadar med gode kvalitetar
Prosjektet er inndelt i fire kjeda rekkjehus og fire korsdelte leilegheiter på fellestomt med carport, sportsboder og utomhusareal og blir starten av forlenginga på byggjefeltet Helgåsvegen.

2 595 000 — 3 990 000 kr
Naustdal, Norge
forSale
Tomter
Familien din er gullet ditt. Det kjæraste. Heimen kjem på andre plass. Og den ligg i Sylvdalen.

850 000 — 1 300 000 kr
Naustdal, Norge