Tips for å ungå vasslekasje
Tips for og unngå vannlekkasje

Gode råd mot vannskader
Byggteam AS gir følgende råd til den som vil prøve å gardere seg mot vannskader:
- Varmtvannsberederen er hyppig årsak til vannlekkasje. Den bør ikke plasseres i benk eller kott hvor det er vanskelig å holde jevnlig tilsyn. Den bør stå i et våtrom med sluk
- Trykkstøtreduserende innsatser på stengekranene øker vannrørenes levetid vesentlig.
- Merk hovedstoppekranen tydelig og sørg for at alle i huset vet hvor den er.
- Rom med vannførende rør må alltid ha varmegrader.
- Ved fravær fra boligen må man sette på tilstrekkelig varme og være forsiktig med lufting.
- Ved tining av frosne rør; sett varmen på i rommet, eller bruk varmt vann.
- Varmluftpistol, hårtørrer eller vifteovn er effektive til tining, men kan gi brannfare uten skikkelig tilsyn.
- Har du vaskemaskin på kjøkkenet, eventuelt med løs slangeforbindelse til utløpet, må du aldri forlate maskinen under vask.
- Tømmeslanger må aldri ligge løst over kanten på en utslagsvask.
- Slangene til vaske- og oppvaskmaskiner blir morkne etter noen års bruk og må sjekkes med jevne mellomrom.
- Oppvaskmaskiner bør ha en bunnplate som leder lekkasjevann fremover slik at dette blir synlig på gulvet foran maskinen.


 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as