Sjekkliste
Sjekkliste
Lista er delt inn i to fasar. Det er lurt å ta stilling til en del praktiske hensyn som den innleiande fasen ivaretar, fase 2 går over til sjøve rehabiliteringsarbeidet.

Fase 1
ROMMET
- Skal rommet endre størrelse
- Vinduauge blendast/ flyttast
- Dør flyttast
- Ny våtromssikring krevast

PROFENSJONELL HJELP KONTAKTAST
- Ring Byggteam As, tlf 91 66 17 10

BYGGNINGSMESSIGE ENDRINGAR
- Er taket i orden
- Tak etterisolerast
- Takvindauge
- Ventilasjon

BYGGETILLATELSE.
- Teknisk Etat kontaktast
- Søknadsmateriell ved ombygging
- Søknadsskjema innhentast hvis bærende vegger flyttast

TAK, VEGGAR OG GOLV
- Golvbelegg beholdast
- Golvbelegg skiftast
- Flisgolv leggast
- Fall i gulv utbedrast
- Vegger fjernes heilt/delvis
- Veggflisar bevarast
- Veggflisar rives ned
- Nye veggflisar settast opp
- Tak senkast
- Tak-kledning skiftast

Fase 2
VVS-ARBEID
- Tilkobling til kloakk i orden
- Rørføringer endrast
- Skjult rørføring monterast
- Skal radiator, vannbåren varme installerast/ skiftes ut
- Gulvvarme installerast
- Avløp flyttes
- Slukrist byttast
- Fallstammer reparerast/skiftast
- Armaturer skiftast


KLOSETT OG BIDET
- Klosett beholdast
- Klosett skiftast ut
- Veggtoalett monterast
- Bidet beholdast
- Bidet skiftast ut

BAD, DUSJ, BOBLEDAD OG BADSTUE
- Fast dusjvegg/dør monterast
- Steamkabinett installerast
- Badstue installerast
- Dusjsett/dusjtermostat skiftes ut
- Badekartermostat skiftast ut

VASKEPLASS
- Badekar fjernes/skiftast ut
- Boblebad installerast
- Vask beholdast
- Enkelt/dobbelvask skiftast ut
- Baderomsmøbel skiftast ut
- Baderomsmøbel monterast
- Kranar skiftes ut

OPPBEVARING
- Skap flyttast
- Hylle under speil beholdast
- Skap og/eller hyller monterast
- Skittentøylager integrerast i skap under vask
- Skittentøynedkast til rom under

ELEKTRISITET OG BELYSNING
- Avtrekksvifte endrast/monterast
- Håndkleradiator monterast
- Gulvvarme installerast
- Takbelysning endrast
- Belysning endrast
- Belysning over speil endrast
- Kontakt til hårtørker mm
- Elektrisk punkt til vaskesøyle installerast
- Lampepunkt


 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as