Bustad til salgs
Berrvelletunet er eit unikt høve til å bu i moderne og leilegheiter, nær Naustdal sentrum.
test
PROSJEKTET
Berrvelltunet er eit nytt bustadprosjekt i Naustdal sentrum. Ferdig utbygd vil prosjektet bestå av totalt tre tun med samla 30 leilegheiter, med heis og felles parkeringskjellar.

Kvart tun vil bestå av to bygg, på to og tre etasjar. No legg vi
ut tun A, med totalt 10 leilegheiter, frå 58 - 84 m² med 1-2 soverom.

sjå prospekt


for meir info ta kontakt med Byggteam as
tlf 91661701
e-post fl@byggteamas.no


PROSPEKT (2)(1).pdf (13.61 mb)

Nytt bustadfelt i Naustdal.(Sylvdalen)
Her kjem det for sal Einebustad tomter og varierande prosjekt bustader i fleire variantar som leiligheiter i rekke,2 mannsbustader,4-mannsbustader.

Prosjekt for bustad i rekke,tommansbustad ligg no ute på finn.no
eiendomsmekling sogn og Fjordane som sel prosjektet for oss.
selgar Daniel Einen.

Bustadtomter for salg i Sylvdalen finn du på www.sylvdalen.no

for meir info ta kontakt med Byggteam as
tlf 91661701
e-post fl@byggteamas.no
http://www.sylvdalen.no
test

Bygginga godt i gong, alle einebustad tomtene solgt.
test
Bustadfelt på Sunde med fin beliggenheit 5km fra Førde sentrum.
Har 3 tomter som vi skal bygge tommans eller firmansbustad

Meir info FINN-KODE 45799784
Les mer...

 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as