Bustadfelt i Naustdal (Sylvdalen)
Nytt bustadfelt i Naustdal.(Sylvdalen)
Her kjem det for sal Einebustad tomter og varierande prosjekt bustader i fleire variantar som leiligheiter i rekke,2 mannsbustader,4-mannsbustader.

Prosjekt for bustad i rekke,tommansbustad ligg no ute på finn.no
eiendomsmekling sogn og Fjordane som sel prosjektet for oss.
selgar Daniel Einen.

Bustadtomter for salg i Sylvdalen finn du på www.sylvdalen.no

for meir info ta kontakt med Byggteam as
tlf 91661701
e-post fl@byggteamas.no
http://www.sylvdalen.no
test

 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as