Byggteam Eiendom AS
Byggteam Eiendom AS
Selskap som driv med kjøp og sal av eigedomar.

Jonny Holsen
styremedlem og eigar.

Frode Lundekvam
Styreleiar og eigar

Arne Magne Norstrand
Dagleg leiar og eigar

 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as