Bt Byggutvikling as
Nytt bustadfelt i Naustdal.(Sylvdalen)
test
Her kjem det for sal Einebustad tomter og varierande prosjekt bustader i fleire variantar som leiligheiter i rekke,2 mannsbustader,4-mannsbustader.

Prosjekt for bustad i rekke,tommansbustad ligg no ute på finn.no
eiendomsmekling sogn og Fjordane som sel prosjektet for oss.
selgar Daniel Einen.

Bustadtomter for salg i Sylvdalen finn du på www.sylvdalen.no

for meir info ta kontakt med Byggteam as
tlf 91661701
e-post fl@byggteamas.no
http://www.fordeby.no

Utvikling i framtida?
test
Har du eit område som du ønsker å realisere til bustad eller fritidsføremål, so vil vi svært gjerne kome i kontakt med deg! Vi har tilegna oss gode kontakter og i den sammenheng gode erfaringer i å utvikle tomteområde.
Vår prosjektansvarlig i samråd med arkitekter, prosjektering, kommunal handsaming, sikrar ein ryddig og oversiktleg prosess for deg som grunneigar, noko som er viktig for alle partar.

Kontakt:
Frode Lundekvam
Mob:91661701
e-post:fl@byggteamas.no

Bygginga godt i gong, alle tomtene solgt.
test
Bustadfelt på Sunde med fin beliggenheit 5km fra Førde sentrum.
Har 3 tomter som vi skal bygge tommans eller firmansbustad

Meir info FINN-KODE 45799784
Les mer...

Frode Lundekvam
Dagle leiar.

 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as